A  HOMEOPÁTIÁS  SZEREK  GYÓGYSZERKAPCSOLATAI

A homeopátia alapszabályából: „hasonlót a hasonlóval”, logikusan következik, hogy nem csak a beteg tünetei és a gyógyszervizsgálat, hanem maguk a homeopatikus szerek között is fennáll valamilyen kapcsolat. A gyógyszerek egymás közötti kapcsolatának feltárása és bemutatása a gyakorlat számára nagy jelentőséggel bír, mert jelentősen megkönnyíti – kiváltképp a krónikus betegségek – gyógyítását. E kapcsolatok feltárásában C. Hering és Cl. von Bönninghausen voltak a pionírok, a gyógyszerkapcsolatokról összeállított későbbi listák mind az ő munkáikra vezethetők vissza, és természetesen több, utánuk élt, és ezzel a témával foglalkozó neves homeopata adataira.

A homeopátiával foglalkozók számára azonban komoly gondot jelent, hogy a különböző szerzők más és más nevet használnak e kapcsolatok fajtáira. Ezért a Materia medicákban (MM) az egyes szereknél megtalálható a gyógyszerkapcsolatokra vonatkozó adatokat csak úgy szabad értelmezni, ahogy azt az adott szerző megadja (ha megadja, de nem mindegyikőjük adja meg). Néhány példa e nehézségre: Phatak MM-jében „rokon szerekről” ír, ugyanezek alatt R. G. Miller „kiegészítő” szereket ért. Miller „követő” szerekről beszél, melyek hasonlítanak az adott szerhez, és azt követve fejtik ki sikerrel hatásukat, Boericke és Stauffer az ilyen kapcsolatú szereket csak „hasonló” szereknek nevezi. Utóbbiak ebben a rubrikában: a „Vergleiche” (= hasonlítsd össze) kifejezést használják, és nem csak azokat a szereket sorolják fel, melyek a Miller-i értelmezésben rokon hatásuk miatt követő és kiegészítő szerekként jöhetnek szóba, hanem azokat is, melyeket a beteg tünetei alapján már az első szerválasztásnál figyelembe kell venni, és követőszerként már nem is aktuálisak.
     A különböző elnevezésből származó nehézségek azt eredményezik, hogy az itt következő listát többször korrigálni és frissíteni kell. Ezért külön jelezni fogom, hogy mikor végeztem teljes egészében vele, ez előtt nem érdemes letölteni, legfeljebb csak tanulmányozni.

Az itt következő listában megpróbáltam értelemszerűen felhasználni Boericke, Stauffer és Phatak adatait, de elsősorban Robert Gibson Miller/Will Klunker „Gyógyszerkapcsolatok” című művére támaszkodtam. A könnyebb készítés kedvéért a szereket nem abc, hanem értékük sorrendjében sorolom fel, vagyis kövér betűvel jönnek először a háromértékű, dőlt betűvel a kétértékű és simán az egyértékű szerek.

Az egyes rubrikák magyarázata:

     Rokon szerek: ide az illető szer hatását kiegészítő és az egészen hasonló hatással rendelkező szerek tartoznak, melyek kiváló követő és kiegészítő szerként is szóba jöhetnek (tehát a „Követő szerek” rubrikában is megtalálhatók), mert alkalmasak arra, hogy az előző szer gyógyító hatását mintegy befejezzék, például abban az esetben, ha az első szer már nem „működik”, azaz nem hat tovább.

     Követő szerek: egyfelől azok a szerek, melyek a tapasztalat szerint hatásukat az adott szer után különösen jól fejtik ki, másfelől azok, melyek szükségesek is, mert ők egészítik ki, vagy fejezik be az előző szer hatását. Ezek a követő szerek rokonságot mutatnak az előző szerrel, de nem mindenben, ezért különösen akkor jönnek szóba, ha az előző szer már sikerrel „elvégezte munkáját”, és a betegnél új tünetek lépnek fel, melyek új szert igényelnek. Ezek a szerek tehát elsősorban a krónikus betegségek kezelésénél jönnek szóba, de itt elengedhetetlenek.
     Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a homeopátiában a legjobb antidotáló szer maga az új állapotnak legjobban megfelelő helyes szer, ezért a követő szerek és az antidotáló szerek sokszor megegyeznek! Ez ne tévesszen meg senkit! Tehát, ha egy bizonyos szer a követő és az antidotum szerek között is megtalálható, az nem elírás!
     Tehát még egyszer: a rokon (kiegészítő) szerek az első szer hatását fokozzák, kiegészítik, ezért az elsővel felváltva adhatók, míg a követő szerek csak azután, hogy az első szer már „bevégezte” – legalábbis egyelőre – a munkáját!

     Ellenséges szerek: ellentétben a követő szerekkel, az itt felsoroltak rontják az előző szer hatását, vagy súlyosbítják, illetve összezavarják a beteg tüneteit; e szereket a tapasztalat alapján találták meg. Mindazonáltal pusztán azért, mert egy szer hatása lényegesen különbözik egy másikétől, még nem feltétlenül lesznek egymás „ellenségei”, ez is egyik oka annak, hogy ebben a rubrikában kevés adat szerepel.

     Antidotáló szerek, Antidotumok: azaz olyan szerek, melyek az előző szer hatását feloldják. Számos anyag ismert, mely semlegesíti a homeopatikus szerek hatását, ezek a következők: kávé, kámfor, ecet, bor, és sok esetben a Coffea tosta és Camphora homeopatikus szer. Ezeket nem sorolom külön fel, ismeretüket adottnak tekintem. Csak akkor említem meg őket, ha egy adott szernél különösen erős a semlegesítő hatásuk.
     Egy homeopátiás szer antidotálására akkor van szükség, ha a kapott szerről kiderül, hogy nem volt jó, vagy ha a szer ugyan jó volt, de a beteg túlságosan érzékeny, és ezért túl erős tünetekkel (az első rosszabbodás során) reagál. (És ezeket az antidotáló szereket használják a kutatás során az egészségeseken végzett gyógyszervizsgálatok végén is.)
     Ahogy már a „Követő szerek”-nél szó volt róla, a homeopátiában a legjobb antidotáló szer a megváltozott tüneteknek leginkább megfelelő jó szer, ezért az antidotumok nagyértékű követő szerek is lehetnek – ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni! (Ezért szerepelhetnek mindkét rubrikában.)
     Az antidotáló szerek hatása tehát lényegesen különbözik az „ellenséges” szerekéjétől, és ezért ezeket nem szabad felcserélni! Míg az utóbbiak összezavarják, vagy rontják az előző szer hatását, addig az antidotáló szerek vagy csak feloldják azt (mint például a Coffea vagy a Camphora), vagy a gyógyítást a helyes útra terelik.

     Ajánlott szersorrend: a tapasztalat szerint kedvező szer-kombinációk, melyeket különösen sokszor alkalmaztak, s amelyek különösen sokszor bizonyították kedvező hatásukat.

Kiegészítés:

A régi kiváló homeopaták (például Bönninghausen, Boger) sokkal nagyobb súlyt fektettek a szerkapcsolatokra, mint a maiak. Tudták, hogy a legtöbb esetben nem elegendő egyetlen – még a legalaposabban kiválasztott – szer sem egy betegség meggyógyítására. Ezért már a kezelés kezdetekor felállítottak egy szersorrendet, mely során a klinikai tapasztalataikra támaszkodtak, amiket aztán írásban is rögzítettek.

Ezeket a kapcsolatokat és fontosságukat talán könnyebb megérteni a következő példával:
     Képzeljük el, hogy valaki a Gellért hegy tetejéről el akar jutni az Állatkertbe, de nem ismeri az utat. Megkérdez valakit, aki azt válaszolja neki, hogy úgy tudja az Állatkert a Városligetben van, de azt nem tudja, hogy ott pontosan hol, de azt el tudja magyarázni, hogyan lehet a Városligetbe eljutni. El is magyarázza, és a kérdező ennek alapján elmegy a Városligetbe. Ott újra megkérdez valakit, hogy hol van az Állatkert. Mivel már egészen a közelben van, a kapott válasz alapján hamar eljut céljához.
     Ezt szerencsés esetnek nevezhetjük, mert a kérdezőt nem vezették sehol félre, így a lehető legegyenesebb és legrövidebb úton juthatott el céljához.

De ugyanennek a történetnek egyéb variációi is létezhetnek: Az első válaszadó csak azt tudja, hogy az Állatkert Pesten van, tehát át kell menni egy hídon. A kérdezőnek még ezután is többször kell érdeklődnie, mert mindenki csak egy kicsit tudja tovább vezetni célja felé.
     Ennél sokkal rosszabb eset, ha a kérdező téves választ kap. Ha szerencséje van, egy téves információ után újra helyeset kap, és mégis eljut az Állatkertbe.
     A legrosszabb eset az, amikor 100 méterenként kell érdeklődnie, mert mindenki össze-vissza mutatja az utat, hol visszaterelik Budára, hol a Duna part felé küldik, hol Kőbányára, egyszóval a lehető legrövidebb út helyett keresztül kasul bejáratják vele Budapestet.

A homeopátiás kezelés – és a gyógyszerkapcsolatok – nyelvére lefordítva ez így néz ki:
     Az első szerencsés esetben az első kapott szer megteszi a „magáét”, de ez még nem elég a teljes sikerhez, ehhez még egy „követő” szerre is szükség van.
     A második, de szintén szerencsés esetben több egymást követő szerre van szükség, melyek „kézről-kézre” adják, vezetik az útkeresőt, azaz a gyógyulni vágyó pácienst, de közben egyik sem vezeti félre.

A rossz esetben valójában senki nem ismeri a helyes utat, de mindenki tanácsolni akar valamit, és ezért ide-oda küldözgetik a kérdezőt, aki egyfelől rengeteg felesleges utat bejár, másfelől nagy valószínűséggel nem is éri el a célját, hiszen a kapott információk teljesen összezavarják, a végén már azt sem tudja, hogy merre van jobbra vagy balra, a pesti oldalon van-e vagy visszakerült Budára. Ez a homeopátiára lefordítva, az az eset, amikor egyszerre több, egymással valójában semmilyen szerkapcsolatban nem álló szert szedetnek valakivel, ráadásul helytelen potenciában.
     Ez utóbbi esetre a minap kaptam egy elrettentő levelet, melynek írója egy hónap leforgása alatt panaszára a következő szereket kapta (mindegyiket C 30-as potenciában, ahol nem, ott külön jelzem a potenciát): 3 napig reggel, délben, este felváltva: Ars, Aur, Staph. Utána a hét napjaira felváltva: Acon, Apis, Ars, Aur, Staph, Ars. Majd megint 3 napig, reggel, este felváltva: Ign és Hyos. Utána minden napra Coff C 5-t, és mellette naponta felváltva: Ars, Hyos, Staph C 200, Aur, Hyos.
     Természetesen a kezelés semmilyen eredménnyel nem járt, inkább csak bonyolította a tüneteket.
     (Azt hiszem, sok helyütt úgy zajlik a kezelés, hogy a repertórium adott rubrikájából az összes háromértékű szert egymás után beszedetik a beteggel – ami természetesen tökéletesen ellentmond a homeopátia elvének és az orvosetikának.)

Mindezekből az következik, hogy a szerkapcsolatok nagyon fontosak, a szerek egymáshoz való viszonyulását mindig szem előtt kell tartani, ha sikeresen akarjuk a homeopátiát alkalmazni.


SZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Aconitum arn, bell, sulph, cham, coff, ferr-p arn, bell, bry, canth, ip, merc, rhus-t, sep, sulph, ars, coff, ferr-p, lyc, mill,
nux-v, op, ph-ac, phos, puls, valer,
berb, cact, cocc, croc, dulc, gels, graph, hep,
kali-br, ruta, spig, spong, verat
  nux-v acon-bry-phos;
acon-spong-hep;
acon-sulph-psor
Agaricus
muscarius
calc, phys, sulph, tub calc, lyc, nux-v, sil, bell, cimic, cocc,
nit-ac, petr, puls, sep,
cann-i, coff, cupr, hyos, merc, op, rhus-t, tarent
  absin, bell,
nux-v
 
Agnus castus olnd, ph-ac, lyc, sel olnd, ars, bry, calad, calc, camph, con, grapf, ign, lyc, merc, nat-m, nux-v, ph-ac, puls, rhod, sel, sep, sulph   bell,
camph
 
Allium cepa euphr, gels, kali-i, phos, puls, thuj acon, arn, calc, cham, euphr, gels, ip, kali-i, nux-v, phos, puls, sil, verat, ther all-s, aloe,
squil
arn, cham, verat
Aloe podo, sulph, lil-t, sep sulph, podo, all-s, caust, crot-t, gamb, gels, hyos, kali-bi, lyc, mur-ac, nat-s, nux-v, olnd, ph-ac   op, sulph  
Alumen   cham, ip, nux-v, sulph      
Alumina bry, ferr, plb bry, calc, cham, ip, lyc, nat-m, puls,
arg-m, ign, lach, phos, plb, verat
  cham, ip bry-alum;
alum-cham-alum;
sulph-alum;
lach-alum
Ambra
bell, calc,lyc, sulph, bar-c, coff, ign, nux-v, puls, sep, staph  

Ammonium
carbonicum
ant-t,
mur-ac,
rhus-t
carb-v,
glon, lach,
mur-ac
brom, calc, hep, phos, arn, bell, calc-s, lyc, puls, rhus-t, sep, sulph, verat   arn, lach  
Ammonium
muriaticum
calc, caust, seneg ars, puls, rhus-t, ant-c, calc, caust, coff, merc, nux-v, phos, sanic, seneg   caust,
nux-v
 
Anacardium lyc coff, con, nat-m, calc, cypr, chel, ign, lyc, plat, puls rhus-t coff  
Antimonium
crudum
squil hep, merc, sulph, ars, sep, bism, brom, calc, ip, lach, puls, sep, squil
hep
Antimonium
tartaricum
bar-c, ip bell, nit-ac, chin, cocc, ip, op, puls, sep, aesc, am-c, asaf, bar-c, con, cina, kali-s, laur, lob, rhus-t, sulph, ter kali-s puls, sep  
Apis nat-m, ars, bar-c, canth, graph, iod, lach, lyc, puls, stram, sulph, urt-u, zinc ars, nat-m, puls, urt-u, bell, canth, chin, dulc, kali-i, lyc, sulph, apoc, arn, carb-v, cocc, ferr, graph, hell, hep, iod, kali-c, lach, led, merc, mill, phos, sep, stram rhus-t canth, camph, ip apis-natm-m-sep;
apis-bar-c-nat-m
Argentum
metallicum
alum, plat, sel, stann ars, nat-m, calc, merc, puls, rhus-t, sel, sep, stann, zinc alum, plat merc, puls
Argentum
nitricum
ars, lyc, merc, phos, puls ars, nat-m, puls, thuj arg-m, aur, bar-c, bell, calc, carb-v, con, cupr, gels, hell, hep, iod, kali-c, lyc, merc, merc-c, nit-ac, plb, phos, sep, sil, zinc coff nat-m
Arnica acon, sulph,
nat-s, psor
cic, ip, zinc, ars, chin, ferr, ham, ign, led, puls, squil, seneg, verat, apis, bapt, bell, bell-p, berb, bry, cact, calc, calen, cann-s, caps, con, echi, hyper, nat-s, phos, psor, rhus-t, ruta, sul-ac, sulph, symph

arn-rhus-t-calc
Arsenicum
album
all-s,
carb-v, kali-bi, phos, rhus-t, sec, sul-ac, thuj,
apis, cham, ferr, hep, iod, ip, kreos, lyc, merc, merc-c, nux-v, phos, puls, rhus-t, sulph thuj ant-c, arn, bar-c, bry, carb-v, chin, dig, graph, ign, kali-bi, lach, nat-m, petr, ph-ac, samb, sec, sep, sil, squil, staph, verat, all-s, bell, brom, cact, calc, calc-p, calen, chin-s, cic, coff, colch, dulc, euph, fl-ac, kali-i, mosch, mur-ac, nat-s,
nux-m, op, ran-s, samb, stann, sul-ac, tab

faszén,
meszes víz,
carb-v, chin, hep, op, nux-v
sulph-ars-sulph;
ars-thuj-tarent


Feltéve: 2013. január 26.

SZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Asa foetida
chin, merc, caust, nit-ac, ph-ac, puls, sep, arg-n, aur, meny, plat, thuj, valer   chin, merc
Aurum metallicum
muscarius
merc merc, nux-v, puls, asaf, bell, calc, chin, cocc, coff, cupr, lyc, nit-ac, rhus-t, sep, spig, sulph, syph   bell  
Bacillinum ars-i, lach, tub calc-p, kali-c, lach   bell  
Baptisia
op, arn, ars, bry, gels, ham, hyos, lach,
mur-ac, nit-ac, rhus-t, terBarium
carbonicum
dig, dulc, rad-br apis, zinc, ars, ant-t, bell, calc, cham, con, dulc, kali-p, lyc, med, merc, nux-v, phos, psor, puls, rhus-t, sep, sil, sulph, tub calc
apis-bar-c
Belladonna calc, glon, hep, hyos, stram acon, calc, glon, hep, hyos, iod, lach, mosch, nux-v, puls, sep, agar, ambr, ant-t, apis, bry, cann-s, canth, caust, cham, chin, coff, colch, coloc, croc, cupr, graph, merc, nit-ac, op, ph-ac, plb,rheum, rhus-t, sars, seneg, stram, valer, ars, cact, carb-v, cic, cina, con, dig, gels, hell, hep, hyos, mur-ac, sabad, verat acet-ac, dulc citrom bell-calc;
bell-tub;
hep-merc-bell-lach;
bell-calc-tub
Bellis
perennis

arn, ars, bry, ham, staph


Benzoicum
acidum
calc nit-ac, sabin   bor
Berberis
vulgaris
benz-ac, kali-bi, lyc, puls aloe, bell, lyc, mag-m, nux-v, sars  
 
Bismuthum ars, cadm calc, bell, ant-c, ars, caps, cocc, ign, kreos, nux-v, puls, sep, spig, staph

 
Borax
apis, cham, sil, stram ars, bell, bry, coff, gels, lyc, nux-v, phos, sanic, sul-ac, sulph
hep
Bovista
apis, selen, alum, calc, cic, nit-ac, rhus-t, sep, sil, verat, ust

 
Bryonia alum, phyt, rhus-t acon, alum, mill, mur-ac, puls, rhod,
rhus-t,
ars, calc, carb-v, cham, chin, clem, dulc, kali-c, led, lyc, mez, ran-b, seneg, sep, acon, ant-t, ang, arg-n, bell, berb, bor, cact, calc-f, caust, chel, coff, coloc, guaj, ign, iod, ip, nux-v, phos, phyt, sabad, squil, sulph

camph, cham, nux-v acon-bry-phos;
bry-alum;
bry-rhus-t-calc
Cactus alum, plat, sel, stann chin, conv, dig, eup-per, kalm, lach, naja, nux-v, sulph


Cadmium
sulphuricum
zinc ars, bell, carb-v, nit-ac, verat, zinc


Caladium caps, nit-ac caps, ign, canth, caust, hyos, lyc, merc,
nux-v, phos, puls, sel, sep,sul-ac
aurum-t

Calcium
carbonicum
bell, cupr, hep, lyc agar, bell, bism, calc-p, ip, lyc, nat-c,
nit-ac, nux-v, puls, sars, sil, sulph,
am-c, ambr, bor, bry, cann-s, chin, cocc, fl-ac, kali-c, mag-m, petr, ph-ac, phos, rhus-t, selen, sep, agn, alum, anac, ang, ars, aur, bar-c, cal-f, caust, chel, cupr, dulc, graph, ign, iod, kali-bi, meny, merc, plat, podo, sabin, ther

nit-s-d bell-calc-tub;
bry-rhus-t-calc;
arn-rhus-t-calc;
rhus-t-calc-tub;
sulph-calc-lyc-sulph;
sulph-calc-lyc-led-ther;
calc-sil
Calcium
fluoricum

calc-p, con, bar-m, graph, hekla, rhus-t


Calcium
phosphoricum
chin, hep, ruta calc, calc-f, carb-an, chin, ferr-p, nat-m, phos, psor, sanic, sil, sulph


Calendula hep, sal-ac ars, bry, nit-ac, phos, rhus-t, arn, calc,
bell-p, graph, ham, hep, hyper, kali-i, mag-c, symph

chel
Camphora
op, brom, canth, ant-t, ars, bell, carb-v, cocc, dulc, glon, nux-v, phos, rhus-t, sec, verat kali-n nit-s-d, op, phos
Cannabis
sativa

lyc, puls, bell, calc, euph, hyos, nit-ac, nux-v, puls, thuj, apis, arg-n, arn, canth, coloc, meny, merc, merc-c, nat-m, op, rhus-t, verat
apis,
citromlé


Feltéve: 2013. január 28.

SZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Cantharis apis, kali-bi acon, apis, camph, lyc, puls, ars, bell, cham, laur, merc-c, puls, calad, cann-s, iod, kali-n, merc, phos, sep, sulph coff camph, ecet
Capsicum nat-m calad, cina, nat-m, arn, bell, calad, canth, cham, chin, ign, lyc, merc-c, nux-v, puls, sil, sul-ac   camph caps-kali-bi;
caps-sil
Carbo
animalis
calp-p bell, sep, sil, ars, bry, calc-f, sulph, thuj, aster, bad, carb-v, graph, nit-ac, nux-v, phos, puls, rhod, verat   camph, ecet  
Carbo
vegetabilis
ars, chin, dros, kali-c, phos ars, chin, kali-c, merc, arg-n, bry, dros, ferr, ign, lach, nat-m, nat-s, nux-v, petr, puls, sulph, acon, am-c, colch, dulc, graph, ip, lyc, nit-ac, op, ph-ac, rhod, sep, verat
ambr,
nit-s-d

Carcinosium ars, ars-i, nux-v, psor, puls, sulph, syph, tub bufo, con, phyt


Carduus
marianus

aloe, bry, calc, chel, chion, merc, podo, sang


Causticum carb-v, coloc, petros lach, nat-c, nit-ac, plb, sep, sul-ac, sulph, am-p, ars, asaf, bell, bry, clem, cocc, cupr, graph, ign, nux-v, plat, puls, rhod, rhus-t, sil, ant-t, arum-t, guaj, kali-bi, kali-i, kreos, lyc, ruta, stann coff, phos, savak nit-s-d coloc-staph-caust;
coloc-caust-staph;
gels-caust;
sep-caust;
sulph-caust
Ceanothus nat-m agar, berb, cedr, chin, myric  

Chamomilla bell, mag-c, nux-v, staph acon, cocc, hep, ign, mag-c, nux-v, puls, ars, bell, bor, chin, cina, coff, sulph, valer, alum, anth, apis, bry, cact, calc, coloc, con, cypr, ip, kreos, lyc, merc, petr, rhus-t, sanic, sep, sil, staph, stram zinc nux-v, puls cham-grat
Chelidonium lyc, merc-d lyc, acon, ars, calc, cham, coff, kali-bi, led, merc, nux-v, op, podo, puls, sang, sep, spig, sulph bry savak, bor  
China acet-ac,
calc-p,
carb-v,
ferr, kali-c
arn, ars, asaf, bell, carb-v, ferr, ip, lach, mang, merc, puls, verat, ant-t, apis, bry, calc, cham, cina, cupr, hell, iod, nat-m, ph-ac, sep, sulph, am-c, calc-p, caps, caust, cedr, cycl, dig, eup-per, fl-ac, led, lyc, meny, mill, nat-c, nat-s, nux-m, nux-v, phos, plb, rhus-t, samb, stann, sul-ac sel tea, zsálya
Cicuta
virosa
carb-v, ferr, kali-c arn, con, cupr, bell, dulc, hep, lyc, merc, op, puls, rhus-t, sep, stram, stry, verat
dohány  
Cimicifuga bap-t, caul, gels, ign, puls acon, agar, bapt, cupr, lil-t, puls


Cina calc, dros, sulph caps, chin, calc, cham, dros, hyos, ign, merc, nat-p, phos, plat, rhus-t, puls, sil, spig, stann, verat
bors
Cinnabaris
(Merc. sulph. ruber)
thuj hep, merc, nit-ac, thuj, sulph, sep
hep, sulph
Cistus
canadensis

arg-n, calc, carb-v, con, helod, hep, mag-p, phos, rhus-t, sep


Clematis merc rhod, bry, graph, merc, rhus-t, calc, cham, petr, ph-ac, phos, puls, sars, sep, sil, staph, sulph aurum-t

Cocculus petr cham, ign, ant-t, calc, nux-v, petr, agar, ars, bell, bism, cupr, gels, hep, ip, kali-c, lyc, mosch, nux-m, olnd, puls, rhus-t, sulph
coff, ign, iod, nux-v
Coccus
cacti

apis, berb, cact, canth, lach, phos, sars


Coffea
cruda
acon, ign acon, coloc, bell, cham, coca, ign, nux-v, op, puls, valer, verat, agar, anac, ars, aur, bor, brom, caps, chin, con, fl-ac, lyc,
mag-c, merc, mosch, sulph, teucr
chant, caust, cocc cham, nux-v, op, tab, ecet
Colchicum ars, spig bell, fl-ac, nux-v, puls, thuj, arn, ars,
carb-v, cocc, dios, led, lil-t, mag-p, merc, op, plb, rhus-t, sep, spig, tab, verat
ecet méz, ecet
Colocynthis caust, merc, staph coff, staph, bell, caust, phyt, sec, bry, cann-s, cham, cocc, dios, mag-c, mag-p, merc, merc-c, nux-v, op, plb, puls, spig

coloc-staph-caust;
coloc-caust-staph
Conium phos, sil gels, lach, arg-n, lyc, nit-ac, puls, sep, tab, agn, arn, anac, ant-t, ars, aster, bar-c, bell, calc, calc-f, caust, chin, cic, coff, cupr, cycl, dig, dros, dulc, hydr, hyos, iod, kali-p, nux-v, phos, psor, puls, rhus-t, scirrh, stram, sulph, valer
nit-s-d,
bor

Crataegus
apoc, cact, dig, naja, stroph


Crocus ign, tarent bell, op, acon, chin, ip, nux-v, plat, puls, sabin, sulph
bell, op
Crotalus
horridus
lycps-v lach, naja, sul-ac
alkohol,
sugárzó hő

Croton
tiglium

anac, anag, ant-t, kali-br, rhus-t, sep
ant-t
Cuprum
metallicum
calc, bell, ip hep, puls, verat, bell, caust, chin, cocc, con, dulc, hyos, ign, ip, lyc, merc, nux-v, op, ars, calc, cham, cic, kali-n, ph-ac, phyt, sep, sil, staph, sulph
aur, sulph
Cyclamen kali-s, puls puls, ambr, coff, con, phos, puls, rhus-t, sep, sulphFeltéve: 2013. február 5.

SZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Digitalis chin-s ars, nux-v, op, plat, puls, apis, bell, bry, calc, cham, chin, con, glon, lyc, merc,
nit-ac, ph-ac, phos, sep, spig, sul-ac, sulph, verat
nit-s-d camph, citromlé
Drosera sulph, verat ip, nux-v, spong, calc, cina, con, hep, puls, sep, spong, sulph, verat   camph  
Dulcamara bar-c, nat-s bry, cupr, merc, phyt, rhus-t, sep, acon, agar, ars, bell, cic, con, ip, kali-c, led, nux-v, ph-ac, puls, sulph bell, lach camph, cupr, ecet
Echinacea
arn, pyrog, rhus-t


Eupatorium
perfoliatum
nat-m, sep bry, nux-v


Euphorbium
ars, merc, merc-c, puls, zinc, ferr, fl-ac, kreos, lach, lyc, mez, nit-ac, op, sep, sulph
camph, op, ecet, citromlé
Euphrasia
cann-s, hep, nux-v, acon, calc, caust, cepa, con, phos, puls, rhus-t, sil, spig, sulph
camph, puls
Ferrum
metallicum
alum, chin, ham ars, hep, arn, carb-v, chin, glon, ip, puls, sulph, verat, acon, apis, bell, con, lyc,mang, merc, phos sör, tea ars, hep, tea
Ferrum
phosphoricum
kali-m gels  
 
Fluoricum
acidum
coca, sil graph, calc, coloc, sil, sul-ac, am-c, bor, chin, hep, merc-c, nit-ac, puls, sep

puls-lyc-fl-ac,
puls-sil-fl-ac
Gelsemium arg-n, sep sep, caust, tab, anac, bapt, bell, bor, cact, con, dig, ip, kalm, mur-ac, nux-m, op, phos, pic-ac
chin, coff, dig
Glonoinum bell acon, aml-ns, bell, apis, cact, ferr, gels, meli, nat-c, nat-m, nux-v, op, phos, sang, stram, sulph
acon, camph  
Gnaphalium
coloc


Graphites arg-n, ars, caust, ferr, hep, lyc, sulph, tub fl-ac, nat-c, puls, ars, bell, caust, lyc, nux-v, phos, sep, thuj, acon, agn, apis, calc, calc-f, carb-v, euph, guaj, kali-bi, kali-c, mag-c, nit-ac, sil, sulph
bor
Guajacum
phyt, bry, calc, ferr, graph, kali-bi, kreos, merc, nux-v, ph-ac
nux-v sep, guaj
Hamamelis ferr arn, calen, chin, puls
camph
Helleborus zinc apis, chin, bell, bry, gels, lyc, nux-v, op, phos, puls, sulph, zinc
camph
Helonias
calc-s, senec, sep


Hepar
sulphuris
iod, sil ant-c, ars, bell, cham, cupr, ferr, iod, lach, merc, sil, spong, zinc, am-c, brom, cham, euphr, nit-ac, rhus-t, sep, thuj, acon, arn, arum-t, bry, caust, dros, ign, lyc, merc-c, nux-v, puls, sulph
savak acon-hep; bell-hep;
hep-merc; merc-hep;
acon-spong-hep;
bell-lach-merc-hep-sil
Hydrastis
ars, kali-bi, puls
sulph
Hyoscamus
bell, stram, cina, supr, ph-ac, valer, verat, chin, gels, op, phos, plb, puls, tab
camph, ecet, citromlé
Hypericum arn arn, ars, calend, cham, led, rhus-t, ruta, staphSZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Ignatia aur, nat-m, ph-ac, sep cham, puls, zinc, arn, ars, bism,
carb-v, caust, coff, cupr, nux-v, plat, puls, sel,
alum, arn, calad, calc, caps, chin, cimic, cocc, hep, ip, kali-bi, lyc,
ph-ac, rhus-t, ruta, sep, sil, stram, sulph, teucr, valer
tab camph, ecet ign-nat-m-sep
Iodum bad, lyc, sil bell, hep, ars, brom, bry, chin, merc, phos, spong, acon, ant-t, apis, arg-n, calc, calc-p, chin-s, ferr, fl-ac, graph, hyos, kali-bi, lyc, op, puls, sulph, thuj   camph  
Ipecacuanha ars, calc, cupr ant-t, arn, ars, calc, nux-v, alum, chin, cupr, dros, ferr, kali-n, laur, puls, verat, ant-c, bell, bry, cact,
cadm-s, carb-v, cham, cocc, ign, op, phos, podo, sep, sul-ac, sulph, tab

dohány
Jaborandi
agar, ant-t, op


Kalium
bichromicum
psor, ars, phos, sep puls, graph, kali-c, osm, merc, ant-t, ars, berb, brom, caust, cinnb, cocc, ferr, hep, hydr, iris, kali-i, lach, mez, nit-ac, phyt, sep, sil, spong, staph, sulph, teucr, thuj

caps-kali-bi
Kalium
bromatum

cact, calc, con, fl-ac, nux-v, stram, zinc
camph, nit-s-d
Kalium
carbonicum
ars-i, bry, carb-v, nat-m, nit-ac, nux-v, phos kali-bi, nit-ac, puls, ars, bry, calc, lyc, mag-c, nat-c, nat-m, phos, apis, arg-n, carb-an, carb-v,coff, cocc, fl-ac, kali-s, sep, sil, sul-ac, sulph
camph, nit-s-d
Kalium
iodatum

aur, hep, iod, phos, sulph, syph


Kalium
nitricum

glon, ip, aml-ns, bell, calc, meli, puls, rhus-t, sep, sulph
op,
nit-s-d

Kalium
phosphoricum

caust, colch, zinc  
 
Kalium
suphuricum
dulc ars, calc, hep, kali-c, puls, rhus-t, sep, sil, sulph, tub


Kalmia
litifolia
benz-ac, spig acon, bell, dig, rhus-t, spig


Kreosotum carb-c, sulph nux-v, ars, caust, eupi, merc-c, nat-m, sep, sulph, acon, arn, arum-t, bell, brom, calc, carb-an, carb-v, cham, chin, graph, kali-c, lyc, nit-ac, petr, psor, rhus-t, sec carb-v

Lac caninum
lach, lyss, puls

 
Lachesis ars, carb-v, calc, crot-c, hep, lyc, phos bell, caust, con, hep, lyc, merc, plat, puls, ars, nux-v, ph-ac, stann, acon, alum, apis, brom, cact, carb-v, cauts, chin, cic, euph, gels, hyos, kali-c, kali-bi, lac-c, merc, nat-m, olnd, phos, rhus-t, sil, sul-ac, sulph, tarent, zinc nit-ac,
am-c, dulc,
carb-ac,
sep
coff, sör, savak, citromlé hep-merc-bell-lach
Laurocerasus
hydr-ac, am-c, canth, hyos, ip, lach, bell, carb-v, gels, kali-c, merc, nux-m, op, phos, puls, spig, verat
camph, ecet
Ledum chin, sep bry, acon, arn, bell, bell-p, chel, dulc, ham, nux-v, puls, rhus-t, ruta, sec,
sul-ac, sulph
chin camph sulph-calc-lyc-led-ther
Lilium
tigrinum

aloe, helon, nux-v, plat, puls, spig
helon
Lycopodium calc, puls, sulph, carb-v, chel, graph, hydr, iod, kali-c, kali-i, lach ars, calc, canth, cham, lach, nat-c, nux-v, puls, agar, apis, bry, cina, con, cupr, graph, kali-c, mang, mur-ac, petr, rhus-t, sep, sulph, acon, agn, alum, ambr, ang, anac,
arg-n, bell, carb-v, cauts, chel, chin, cic, coff, colch, dulc, euph, hep, hyos, ign, iod, led, mag-m, merc, nat-s, nit-ac, ph-ac, phos, sil, stram, ther, verat

caust, camph, coff, graph, puls sulp-calc-lyc-sulph;
puls-lyc-fl-ac;
sulph-calc-lyc-led-ther
hetente egy adag carb-v erősíti a lyc hatását
Lyssinum
bell, canth, lac-c, lach, nat-m, stramSZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Magnesium
carbonicum
cham, rheum ars, cham, coloc, kali-c, nux-v, puls, rheum, brom, caust, coff, graph, mag-m, merc, nux-v, phos, puls, rheum, sep, sulph


Magnesium
muriaticum

cham, sep, calc, ars, bell, lyc, mag-c, nat-m, nux-v, puls, sulph
camph
Magnesium
phosphoricum

coloc, dios, kali-c, sil, zinc   bell, gels  
Manganum
chin, lyc, bry, coff, merc, puls, psor, rhus-t, sulph
camph
Medorrhinum
nat-s, thuj, bar-c, ip, kali-i, psor, sil, sulph


Menyanthes carb-c, sulph asaf, calc, cann-s, caps, lach, lyc, plat, puls, rhus-t, sep, verat
camph
Mercurius
corrosivus

merc, ars, canth, aur, bell, cadm-s, kali-bi, kali-i, kreos, lach, nit-ac, nux-v, sul-ac, verat

 
Mercurius
solubilis
bad, bell, hep, sil, sulph ant-c, asaf, bell, carb-v, chin, euph, hep, lach, merc-c, nit-ac, op, sars, staph, sulph, aur, calc, cupr, dulc, iod, mez, phyt, puls, sil, thuj, acon, agn, aloe, apis, arg-m, arg-n, ars, bry, calc-p, cic, cina, clem, coff, colch, con, cor-r, dig, ferr, fl-ac, guaj, kali-bi, laur, lyc, mag-m, mur-ac, nux-v, ph-ac, phos, plat, podo, rheum, rhod, rhus-t, ruta, sel, sep, spig, still, stram, valer, verat
camph, mez hep-merc-bell-lach;
merc-hep-sil
Mezereum merc bry, merc, nit-ac, rhus-t, acon, arg-n, ars, calc, caust, euph, guaj, ign, kali-bi, kali-i, lyc, mur-ac, nux-v, phos, phít, puls, sil, verb
camph
Millefolium
ars, ham, led


Moschus
bell, ambr, carb-v, cocc, coff, ign, nux-m, nux-v, op, phos, valer
camph
Muriaticum
acidum

bry, ars, lyc, bapt, calc, kali-c, mez, nux-v, puls, sep, sil, sulph   camph  
Natrium
carbonicum
sep calc, lyc, puls, sep, graph, nat-m, nat-s, spig, caust, kali-c, nit-ac, nux-v, sil, sulph
camph, nit-s-d
Natrium
muriaticum
apis, ign, kali-c, sep phos, puls, ars, carb-v, chin, kali-c, kreos, nat-c, ruta, sep, agn, alum, anac, apis, brom, calc, cann-s, gels, nat-s, nux-v, petr, rhus-t, spig, sulph, thuj
camph, nit-s-d apis-nat-m-sep;
ign-nat-m-sep
Natrium
phosphoricum

cina, kali-s, kreos

 
Natrium
sulphuricum
ars, thuj nat-m, dulc, nat-c, puls, rhus-t, sulph,
aloe, arg-n, ars, bell, bry, calc-s, coloc, dros, gamb, glon, lyc, med, podo, rhod, rumx, squil

camph, mez
Naja
cimic, crot-h, lach, laur, spig, spong


Nitricum
acidum
ars, calad, calc, lac-c, sep, thuj ant-t, calc, caust, hep, kali-c, kreos, merc, merc-c, sep arg-n, asaf, bell, cann-s, con, fl-ac, puls, rhus-t, thuj, agar, arnm arum-t, carb-v, graph, kali-br, lach, lyc, mez, nat-m, petr, phos, sec, sil, sulph lach camph, mez
Nux
moschata
calc, lyc asaf, cocc, croc, ter, ant-t, cann-s, gels, ign, lyc, mag-c, mosch, nux-v, op, puls, rhus-t, sep, stram, sulph, valer, zinc
camph  
Nux vomica aesc, dros, kali-c, phos, sep, sulph agar, ars, bell, calc, cham, ip, kreos, lyc, mill, op, petr, phos, rhus-t, acon, ambr, caust, cocc, coff, colch, supr, dig, euphr, graph, ign, lach, phyt, puls, rheum, sel, stram, valer, aesc, aloe, ambr, am-m, asar, aur, bar-c, bry, cact, calad, caps, carb-v, chin, con, dros, dulc, gels, guaj, mag-c, merc, mosch, mur-ac, nat-m, ph-ac, podo, sep, sulph, thuj, tab zinc, ecet camph, bor


Feltéve: 2013. április 20.

SZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Opium alum, bry, phos, plb, bar-c bell, cham, merc, plb, acon, ant-t, coff, croc, cupr, dig, gels, ip, nux-v, aeth, apis, arn, brom, bry, carb-v, cic, colch, glon, hyos, mosch, mur-ac,nux-m, ph-ac, phos, samb, stram, tab, zinc
camph, passi;
ecet, kávé, bor, vanilia

Palladium plat apis, arg-n, asaf, bell, chin, glon, helon,
lil-t, platPetroleum sep nux-v, ars, calc, lyc, nit-ac, sil, thuj, acon, agar, bry, calc, carb-c, caust, cham, cocc, graph, kreos, nat-m, phos, puls, sep, sulph  
 
Phosphoricum
acidum
chin gels, ars, asaf, bell, calc, calc-p, chin, dig, hyos, lach, rheum,staph, zinc, acon, agar, caust, cupr, dulc, ferr, fl-ac, ign, lyc, merc, nux-v, op, phos, pic-ac, puls,
rhus-t, sep, sulph, verat, zinc

camph, coff
Phosphorus all-c, ars, calc, carb-v, cepa, kali-bi, lyc, petr, sang, sep, sil calc-p, nux-v, puls, tub, am-c, calc, graph, iod, kali-c, sep, acon, agar, alum, ars, aur, brom, bry, chin,cina, con, dig, hell, ip, lyc, mag-c, mez, mosch, nat-s, op, petr, pic-ac, rhus-t, sec, sil, stront-c, sulph, ter, verat, verb caust camph;
bor, terpentin
phos-tub;
puls-phos-sil;
acon-bry-phos
Phytolacca kali-i, sil bry, dulc, ign, bell, cimic, dig, hell, kali-bi, kali-i, merc, nit-ac, nux-v, op, rhus-t
mez;
tej, só

Platinum
lach, plb, puls, caust, dig, ign, agn, anac, asaf, bell, croc, cupr, lyc, meny, merc, rhus-t, sabad, sabin, sep, stann, stront-c, valer, verat
nit-s-d  
Plumbum rhus-t, thal alum, caust, kali-i, op, petr, plat,
sul-ac,
ars, bell, hyos, nux-v, stram, anac, ant-c, chin, cocc, hep, kreos, lyc, merc, phos, puls, sil, sulph, zinc

ecet
Phodophyllum nat-m crot-h, gamb, verat, aloe, chel, chin, colch, coloc, ign, iris, lyc, merc, nat-s, nux-v, sul-ac, sulph


Psorinum sep, sulph, tub sulph, alum, bar-c, bor, carb-v, chin, graph, hep, kali-bi, tub

acon-sulph-psor
Pulsatilla all-c, ars, bry, cham, coff, kali-br, kali-m, lyc, nux-v, sep, sil, stann, sul-ac, zinc apis, bell, bry, canth, cham, cupr, graph, kali-bi, kali-c, lach, lyc, mill, nat-c, nat-m, nit-ac, plat, sep, stann, sul-ac, alum, ambr, ant-c, ant-t, arn, asaf, aur, calc, caust, chin, coff, colch, dig, euph, ferr, ip, nat-s, nux-v, phos, ran-b, rhus-t, sabad, sil, sulph, acon, anac, am-m, cham, con, cycl, dulc, gels, kali-m, led, mag-c, mang, merc, petr, rheum, spig, valer, verb sep ecet puls-lyc-fl-ac;
puls-phos-sil;
puls-sil-fl-ac
Pyrogenium bry ars, bapt, carb-v, echi, lach, rhus-t  
 
Radium
bromatum

phos, x-ray, ars, caust, puls, rhus-t, sep


Ranunculus
bulbosus
bry, ign rhus-t, bry, puls, canth, ign, kali-c, nux-v, puls, sabad, sep, staph, sulph, verb
camph, nit-s-d
Rhododendron
bry, clem, rhus-t, caust, arn, ars, calc, carb-an, carb-v, clem, con, dulc, lyc, merc, nat-s, nux-m, nux-v, puls, sep, sil, sulph
camph
Rhus
toxicodendron
lyc, mag-c, arn, bov, bry, calc, calc-f, med, phyt, sulph, tub acon, ars, bry, nux-v, rhod, sep, ang, bell, calc, caust, clem, coff, hep, lyc, mez, phyt, puls, sil, sulph, am-c, am-m, anac, arn, berb, cact, cham, cic, con, crot-h, dulc, euph, grapg, guaj, merc, mur-ac, nit-ac, ph-ac, phos, samb, verat apis camph arn-rhus-t-calc;
bry-rhus-t-calc
Rumex
bell, caust, con, hyos, lach, phos, seneg, sulph
camph
Ruta calc-p nat-m, arn, calc, caust, ign, kali-bi, lyc, ph-ac, phyt, puls, ran-s, rhus-t, sep, sil, sul-ac, sulph, symph
camph
Sabadilla sep ars, bell, con, gels, lach, lyc, merc, nux-v, plat, puls, urt-u
camph
Sabal
serrulata

apis, ferr-pic, pic-ac, sep, sil, thuj

 
Sabina thuj ars, bell, calc, caul, croc, ip, plat, rhus-t, spong, sulph
camph, puls


SZER NEVE ROKON SZEREK KÖVETŐ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ SZEREK
ELLEN-
SÉGES
SZEREK
ANTI-DOTU-MOK AJÁNLOTT
SZERSORREND
Sambucus
nigra

ars, arn, bell, brom, chin, con, dros, nux-v, phos, rhus-t, sep
camph
Sanguinaria ant-t, phos bell, dig, ferr, lach, op, phos


Sarsaparilla all-c, merc, sep calc, bell, merc, all-c, berb, hep, lyc, nat-m, petr, phos, rhus-t, sep, sulph  
sulph-sars-sep;
sars-sep
Secale ars, thuj ars, bell, coloc, am-c, chin, hyos, merc, nux-m, phos, puls, rhus-t, verat
camph, op
Selenium
alum, bov, bry, calc, ign, nux-v, puls, sep, nat-m, sulph, thuj chin;
bor
camph
Senega
arn, bell, bry, stann, arum-t, calc, caust, hep, lyc, phos, sulph
camph
Sepia nat-m, nux-v, phos, puls, sabad, sulph acon, bell, caust, chin, mag-m,
nat-m, nit-ac, puls, rhus-t, sil, sulph,
ant-t, ars, calc, dulc, gels, graph, hep, kreos, lyc, nat-c, phos, agar, agn, ant-c, apis, asaf, bar-c, bry, carb-v, clem, con, cupr, dros, euph, guaj, meny, merc,
nux-v, rhod, sars, selen, verat
lach nit-s-d apis-nat-m-sep;
ign-nat-n-sep;
sulph-sars-sep;
sars-sep;
sep-sil-sulph;
nit-ac-sep;
nux-v növeli a sep hatását;
sep növeli lil-t hatását
Silicea fl-ac, hep, lyc, phos, puls, sanic, thuj calc, hep, sep, agar, bor, caust, fl-ac, merc, petr, puls, staph, ars, asaf, bell, calc-f, calc-s, gels, graph, iod, kali-c, kali-p, lach, lyc, mez, nat-c, nux-v, phos, rhus-t, sulph
camph puls-sil-fl-ac;
puls-phos-sil;
merc-hep-sil;
sep-sil-sulph;
caps-sil
Spigelia calc, spong merc, nat-c, arg-n, arn, ars, aur, bell, bism, cact, calc, cimic, cina, cinnb, cocc, dig, euphr, gels, iris, kali-c, kalm, laur, naja, nat-m, nux-v, puls, rhus-t, sabad, sep, spong, sulph, teucr, verat, zinc
camph
Spongia hep hep, brom, dros, lact, arg-n, bry,
carb-v, con, fl-ac, iod, kali-bi, kali-br, lach, led, nux-v, phos, phyt, puls

camph acon-spong-hep
Stannum puls puls, lach, ars, bac, calc, caust, chin, kali-c, nux-v, phos, rhus-t, seneg, sil, sulph, tub, valer


Staphysagria coloc caust, cocc coloc, ars, merc, merc-c, ph-ac, sil, ambr, bism, calad, calc, caust, cham,
fl-ac, ign, kreos, lyc, nux-v, puls, rhus-t, sulph, thuj
ran-b camph coloc-staph-caust;
coloc-caust-staph;
thuj-staph
Stramonium
apis, bell, gels, hyos, nux-v, plb, acon, bry, caust, cham, cic, cupr, hell, ign, op, puls, verat
ecet, citromlé, dohány
Strontium
carbonicum

arn, bar-c, bell, calc, carb-v, caust, phos, plat, puls, rhus-t, ruta, sep, sil, sulph
camph
Sulphuris
acidum
puls caust, puls, sep, lach, plb, arn, ars, calc, calen, chin, con, dig, ferr, fl-ac, ip, led, lyc, merc-c, plat, sulph


Sulphur merc, psor, rhus-t, acon, aesc, aloe, ars, bad, bell, calc, nux-v, puls, pyrog, sep, sulph-i ant-c, ars, calc, caust, merc, nat-s, psor, puls, sep, aloe, apis, carb-c, cham, chin, ferr, kreos, nux-v, thuj, valer, aesc, agn, alum, ambr, bar-c, bell, berb, bor, bry, chel, coff, con, dros, dulc, euphr, graph, guaj, hep, iod, lyc, nit-ac, petr, phos, podo, ran-b, rhus-t, sars, sel, sil, stann, staph, stront-c, syph
camph sulph-calc-lyc-sulph;
sulph-sars-sep;
sulph-ars-sulph;
acon-sulph-psor;
sulph-calc-lyc-led-ther;
sep-sil-sulph;
sulph nagyon jól hat ars és merc után
Syphilinum
alum, aur, kali-i, merc, nit-ac


Tabacum op ant-t, gels, acon, agar, ars, carb-v, clem, cocc, con, hydr-ac, ign, ip, jab, lob, lyc, nux-v, phos, plan, puls, sec, sep, verat
ecet
Taraxacum
ars, asaf, bell, chin, con, kali-c, lyc,
nux-v, puls, rhus-t, staph, sulph

camph
Tarentula
hispanica
ars agar, ars, cupr, mag-p
lach  
Teucrium
marum verum
calc chin, cina, coff, ign, puls, sang, sil
camph
Theridion
acon, asar, graph, mosch, sil
camph
Thuja sulph, ars, med, nat-m, nat-s,
nit-ac, puls, sabin, sil
apis, ars, graph, merc, mez, phos, seneg, sulph, calc, cham, carb-an, caust, chin, ferr, hep, merc, nit-ac, petr, plat, puls, sil, anac, ant-c, asaf, bar-c, bell, carb-v, cocc, euphr, ign, iod, kali-c, mach, lyc, nat-s, ph-ac, plb, rhus-t, sabin, sep, spig, staph
camph ars-thuj-tarent
Tuberculinum bellt, bry, calc, chin, hydr,
kali-s, psor, sep, sulph
bac, bar-c, calc-p, hydr, lach, phos, psor, puls, sil, thuj

bell-calc-tub;
rhus-t-calc-tub
Urtica urens
anac, apis, nat-m, puls, rhus-t


Valeriana
bell, cham, coff, hyos, nux-v, sulph, acon, asaf, asar, chin, croc, ign, merc, phos, puls, stann camph

Veratrum
album
carb-v, ars chin, cupr, verat, acon, arn, ars, coff, dros, ferr, hyos, ip, tab, alum, arg-n, bell, bry, calc, cham, carb-v, cic, cina, dulc, merc, ph-ac, phos, podo, puls, rhus-t, sec, sep, spig, stram, sulph, tub
camph
Verbascum
acon, ang, ars, bell, caust, chin, lyc, phos, plat, puls, ran-b, rhus-t, sep, stram, thuj
camph  
Zincum ign, puls, sep, sulph arn, bar-c, hep, ign, merc, sep, sulph, gels, euph, ph-ac, agar, arg-n, carb-v, kali-p, lach, pic-ac, plb cham, nux-v;
bor
camph


Befejezve: 2013. július 25.

VISSZA A GYAKORLATI HOMEOPÁTIA OLDALRA

VISSZA A HOMEOPATIKUS SZEREK OLDALRAKEZDŐLAP         ÉRDEKESSÉGEK         HÍREK         SAJÁTVÉR TERÁPIA         ELMÉLETI HOMEOPÁTIA

GYAKORLATI HOMEOPÁTIA            ALKATI KEZELÉS            GALÉRIA            GYAKORI KÉRDÉSEK

LEGÚJABB FRISSÍTÉSEK            KERESÉS A HONLAPON            KAPCSOLAT            HASZNOS LINKEK